Næringsbarometeret for Hordaland januar 2016

 • Samla vurdering
  Kraftige kostnadskutt og reduserte investeringar i olje- og gassnæringa,  kombinert med fall i oljeprisen, gjer at svært få næringsaktørar i Hordaland har forventingar om vekst i 2016.

Bakgrunn

 • Norsk og internasjonal økonomi
  Regjeringa meiner Noreg er godt budd på å kome seg gjennom ein periode med låg vekst i etterspørsel og aktivitet.
 • Regionalt utsyn
  Næringsbarometeret viser at det framleis rår ein viss optimisme i Hardanger og Midthordland. I dei andre delane av fylket er det lågare forventningar til 2016. 
 • Industri
  Smelteverket TiZir Titanium & Iron i Tyssedal har sett i gang eit unikt prosjekt for å redusere utsleppa frå produksjonen av titandioksid.