Næringsbarometeret for Hordaland januar 2014

 • Samla vurdering
  Næringslivet i Hordaland har noko mindre tru på året som kjem enn kva dei hadde for eitt år sidan. At få vil investere, vitnar om ein usikker marknad. Dei fleste ventar likevel at 2014 blir om lag som 2013. 
 • Fagopplæring
  Hordaland har flest studentar i fagskuleutdanning i landet. Men mange elevar hoppar av undervegs, og bedriftene fortel om lærlingar som manglar motivasjon for faget sitt.

Bakgrunn

 • Norsk og internasjonal økonomi
  Veksten i verdsøkonomien går tregare enn venta. Også her heime har aktivitetsnivået dalt det siste året. Det er likevel ikkje grunn til krisestemning. 
 • Arbeidsmarknaden
  Låg økonomisk vekst og reduserte rammer til arbeidsmarknadstiltak i Nav vil føre til ein auke i talet på arbeidsledige i 2014.

Bransjar

 • Varehandel og personleg tenesteyting
  Forventingane i bransjen har falle kraftig sidan i fjor. Dei fleste bedriftene trur ikkje lenger på vekst, men litar på at ei stabil utvikling skal halde hjula i gong i 2014. 
 • Transport og engros
  Framtida ser stadig litt lysare ut for bedrifter som driv med transport og engros. Men framleis er det tøff konkurranse frå utanlandske transportørar. 
 • Industri
  Framtida ser stadig litt lysare ut for bedrifter som driv med transport og engros. Men framleis er det tøff konkurranse frå utanlandske transportørar.