Næringsbarometeret for Hordaland mai 2015

 • Samla vurdering
  Olja splittar framleis næringslivet i Hordaland. Men situasjonen er no snudd på hovudet: Verksemder som tidlegare har levd i oljeskuggen er i dag dei mest optimistiske.
 • Omstilling
  Dersom Greenstat får det slik dei vil, kjem lønsemd og berekraft til å gå hand i hand i framtida. 

Bakgrunn

 • Arbeidsmarknaden
  Aktivitetsfallet i oljenæringa får ringverknader for arbeidsmarknaden i Hordaland
 • Norsk og internasjonal økonomi
  Oljenæringa har gitt Norge ein historisk økonomisk opptur. Dei negative ringverknadane blir store når vekstimpulsane frå næringa tørkar opp. 
 • Regionalt utsyn
  For første gong i Næringsbarometeret si historie er det større optimisme i Hardanger og Midthordland enn i dei kystnære delane av fylket.

Bransjar

 • Petroleumsnæringa
  Kortvarig nedkjøling eller byrjinga på slutten? Det er spørsmålet mange stiller seg i oljefylket Hordaland.
 • Kultur, reiseliv og oppleving
  Vakre fjordar og fjell er ikkje lenger nok. Stadig fleire turistar ønskjer seg aktivitetar som skapar opplevingar for livet.