Næringsbarometeret for Sogn og Fjordane mai 2013

 • Samla vurdering
  Den store oppturen lar vente på seg. For tredje måling på rad ligg forventingane i Sogn og Fjordane lågare enn under finanskrisa.
 • Arbeidskraftreserven
  Fleire i arbeid er mantraet frå politikarane. Då må dei som står utanfor, også få ein sjanse. TINE Meieriet Byrkjelo gjer sitt for å invitere inn i fellesskapet.

Bakgrunn

 • Arbeidskraftreserven
  Arbeidskrafta er vår viktigaste ressurs og ein føresetnad for berekraftige velferdsgode. Med færre yrkesaktive bak kvar pensjonist, blir velferdsordningane våre sett under press.  
 • Varehandel og personleg tenesteyting
  100 butikkar har forsvunne i Sogn og Fjordane dei siste åra. Likevel aukar den samla omsetnaden i fylket. Kanskje ligg forklaring i kjøpesentra og nettbutikkar.
 • Arbeidsmarknaden
  Dei siste månadene har arbeidsløysa i Sogn og Fjordane auka. Hittil i år er det ein auke på fem prosent, og det er industrien som står for det meste av auken. 
 • Regionalt utsyn
  Innbyggjarane i HAFS bur spreidd, arbeider i ulike bransjar, og reiser ut av regionen for å jobbe. No ser dei fram til at Dalsfjordbrua kan knyte regionen betre saman.  
 • Norsk og internasjonal økonomi
  Håpet om at krisa ville snu i 2013 er borte: Europa har ikkje nådd botnen. For norsk økonomi betyr det nok eit år med svake vekstimpulsar frå våre viktigaste eksportmarknader.