Offshore relaterte verksemder

Oversikt over offshore relaterte verksemder

 

Firmanamn

Kort omtale

Stad/kontakt

Nettside

West Mekan Produksjon AS

Både enkel og svært avansert maskinering. Tig-sveising av stål, syrefast, aluminium og snart titan. Mig/Mag av aluminium, stål og syrefast, også i sveiserobot. Bøying av røyr opp til 42 mm i diameter i 2 CNC maskiner.

Nordfjordeid
57 88 51 50
konrad@west-mekan.no

 

www.west-mekan.no

 

 

West Industri Service AS

West Industri Service AS prosjekterer, prefabrikerer og monterer komplette røyranlegg, stålkonstruksjonar og mekaniske anlegg for landbasert industri og offshoreindustrien.

 

Florø
57 75 18 00
jorgen.agledal@incgruppen.no

 

www.incgruppen.no

 

West Industri og Skipsservice AS

West Industri og Skipsservice driv sal av tenester innan fabrikasjon og installasjon av røyrsystem og komponentar på skip. Kundane er skipsverft og verksemder med tilgrensande aktivitetar.

 

Florø
57 75 18 00
jorgen.agledal@incgruppen.no

 

www.incgruppen.no

 

West Industri Contracting AS

 

Industrirøyrleggartenester til offshoreindustrien.

 

Florø
57 75 18 00
jorgen.agledal@incgruppen.no

 

www.incgruppen.no

 

Verktøy Maskin AS

 

Sal og service av sveisemaskiner, industri maskiner, straumforsyning og batteri.

 

Florø Botnastranda
41 43 71 57
Inge.vaagene@verktoy-maskin.com

 

www.verktoy-maskin.com

 

TESS Florø

 

 

Sal av

 • slangar medtilhøyrande armatur
 • drifts- og vedlikehaldsprodukt som m.a. sveis, gass,klede og vern, verktøy, reinhaldsmaskiner, olje ogkjemikaliar.
 • mobilservice og slangevakt

 

Florø Fjord Base
57 75 73 30
floro@tess.no

 

www.tess.no

 

STX Norway Florø AS

 

Verft med fokus på reparasjon, vedlikehald og ombygging av skip og boreriggar.

Fagområde: Maskinering, maskinarbeid, mekanisk, hydraulikk, røyr, stål og sveis, utrusting, sandblåsing og maling, snekker og innreiing, elektro, ventilasjon, lager og engineering i samarbeid med STX Florø Design. Stor kapasitet på kai, areal og tungløftesystem.

Overbygd tørrdokk på 200 m x 40 m.

 

Florø

www.stxeurope.com

Stryvo AS

 

Totalaktør innan mekanisk bearbeiding av metallprodukt. Har sterkt fokus på skreddarsaum og fleksibilitet som konkurransefaktorar.

Produkt/tenester til petroleumssektoren er ein viktig del av satsinga. Blant kundane er Aker Solutions, Odim, Evomec og Hellenes.

 

Stryn
post@stryvo.no

www.stryvo.no

 

 

Strukturplast AS

 

 

Utviklar og produserer plast- og hybridprodukt basert på polyuretan og elastomerer i ulike kombinasjonar. Eigne avdelingar for modell- og formbygging, samt aluminiumsbearbeiding.

Leverer skreddersydde produktløysingar til offshore, subsea, seismikk, marina og helsesektor

Sandane
57 86 61 33
post@strukturplast.no

 

www.strukturplast.no

 

Staro Tech AS

 

Maskinering, hydraulikk, sveising, mekaniske tenester.

 

Florø, Botnastranda
57 74 04 22
post@staro.no

 

www.staro.no

 

Stadt Sjøtransport AS

 

Taubåtar, lekterar, kranlekter, inspeksjon/transport av riggkjetting.

 

Florø
91 88 45 28

www.tugs.no

 

Saga Fjordbase AS

 

Saga Fjordbase AS er et fokusert logistikkselskap, som driv med forsyning. Saga Fjordbase AS har langsiktig avtale om forsyning av GDF SUEZ og Statoil sine plattformer i nordleg del av Nordsjøen.

 

Florø Fjord Base
57 74 56 00
rolf.pedersen@incgruppen.no

 

www.incgruppen.no

 

SafeClean AS

 

SafeClean AS har spesialisert seg på reinsing av system og komponentar samt kjeldesortering av fjerna belegg. Hovudmarknaden er offshoreindustri.

Selskapet har prosessanlegg i Høyanger. Har òg utvikla EX-sikkert mobilt utstyr for oppdrag hos kunde (onshore eller offshore).

 

Høyanger
46 94 05 66
tommy@safeclean.no

 

www.safeclean.no

 

Safari Engros AS

 

Safari Engros (SE) er ein storhushaldsgrossist som leverer matvarer og utstyr til storkjøkken.

SE er medeigar og medlem i storhushaldskjeda Servisegrossistene AS. Kjeda er landsdekkjande med 24 medlemmer. SE dekker Sogn og Fjordane og offshore vest for fylket. Offshore har verksemda lange avtalar med m.a. Statoil om levering til åtte av deira plattformer, samt levering til alle supplyskip som har base i Florø. SE har vore etablert på Fjord Base sidan 1986.

 

Florø Fjord Base
91 38 18 79

 

www.servicegrossistene.no

 

Ramco Norway AS

 

Overflatebehandling av tubing og casing. Klargjering og inspeksjon av tubing og casing for bruk offshore.

Kundar: Statoil, Sumitomo.

 

Florø Fjord Base
57 75 43 00
arild.moe@ramco.no

 

www.ramco.no

 

Prosess- Elektro AS

 

Prosjektering, programmering og oppstart av prosess og automasjonsanlegg. Leverandør av givarar for industrielle prosess/ automasjonsanlegg.

Hovudkunden er Hydro Aluminium.

Fem elektroingeniørar i selskapet.

 

Årdalstangen
90 60 80 62
Jarle.teigen@pel.no

 

www.pel.no

 

Petroleum Services AS

 

 

New pipes, skrap pipes, protectors, spot-handel med OCTG.

 

Florø Fjord Base
95 15 78 71
info@petroleumservices.no

 

Østerbø Maskin as

 

Østerbø Maskin as er ei moderne teknologisk verksemd med over 30 velkvalifiserte tilsette. Verksemda disponerer eit industriområde på ca. 12 daa. kor 2.000 m2 er verkstads-, lager-, og kontorlokale.

Østerbø Maskin as driv med agentur av importerte merkevarer, produktutvikling og produksjon av eigne kvalitetsprodukt. Dei strategiske marknadsområda er havbruk, industri, offshore, landbruk samt bygg og anlegg.

 

Bjordal
48 16 17 18
om@osterbo.no

 

www.osterbo.no

 

 

Origod AS

 

Mekanisk verksemd med moderne og allsidig maskinpark. Konvensjonelle og CNC-styrte maskiner innanfor plate, sveis, maskinering, dreiing, brenning og lakkering. Leverer mekaniske tenester til fleire selskap på Fjord Base.

Florø
57 75 21 40
petter.refsnes@origod.no

 

www.origod.no

 

Optipro as

 

Spesialkompetanse innan reinsing av borevæske under boring av brønn offshore. Opplæring av personell. Teknologien inneber økonomisk innsparing på forbruksmateriell som borevæske og filter (shaker screens), redusert avfallsmengd frå brønn (grønn rigg), redusert slitasje på overflate og botnholsutstyr, betra tilhøve i brønn under boring (betra holreinsing). Fire patentsøknader innlevert som PCT og US (primært retta mot fagfeltet filtrering av borevæske).

 

Stryn
40 55 62 62
post@optipro.no

 

WWW.Optipro.no

 

Norwegian Marine AS

 

 

Norwegian Marine AS har eit moderne anlegg med innandørs slipp og byggehall – spesialisert på GRP sandwich-båtar og andre plastprodukt.

 

Florø
57 75 18 00
frode.tonheim@incgruppen.no

 

www.incgruppen.no

 

Norsk Contracting Partner AS

 

Norsk Contracting Partner AS utfører og tilfredsstiller alle korrosjonstekniske kundekrav innan industriell sandblåsing og maling, metallisering med sink eller aluminium, reparasjon av oppdriftselement.

 

Florø Fjord Base
57 75 18 00
knut.hagen@incgruppen.no

 

www.incgruppen.no

 

Nor Tekstil AS

 

Leverer vaskeritenester til plattformer, herunder Statoil

Florø
90 04 38 84
ole-martin@nortekstil.no
90 12 90 74
otto@nortekstil.no

 

www.nortekstil.no

 

NBN Elektro AS

 

 

NBN Elektro AS har 35 tilsette elektrikarar,

elektroingeniørar, teknikarar og sivilingeniørar elektro, med variert praksis innanfor industri, skip, offshore og bustadinstallasjonar

Florø
57 75 28 02
anders.nødseth@incgruppen.no

 

www.incgruppen.no

 

Fokus Maritim Elektro AS

Elektroarbeid på skip og oljerelatert næring. Sertifiserer seg for riggarbeid

Florø

www.fokuselektro.no

 

MTI AS

 

MTI har operert i marknaden for industriell inspeksjon sidan 1987. Verksemda støttar ofte som uavhengig tredjepart ved gransking av ulykker i industrien. MTI har hovudkontor på Mongstad utanfor Bergen, med avdelingskontor i Florø og på Ågotnes.

 

Florø Fjord Base
56 16 73 20
salg@mti-as.no

 

www.mti-as.no

 

IPM TEKNIKK AS

 

Service/rehabilitering av mekaniske pumpetetningar, rehabilitering av choker/reduksjonsventiler , sølvlodding/ diamantsliping/ lapping

Dale
57 73 61 05
roald@ipmteknikk.no

 

www.ipmteknikk.no

 

Industritjenester AS

 

Industritenester AS leverer

 • Ingeniørtenester til skipsindustrien og subsea.
 • Utstyr og engineering for levelling og grouting.
 • Concrete Cutting Disposal System CCDS, m.m.

Fokusområda er:

 • Design, sakshandsaming og prosjektleiing for offshorefarty.
 • Subseaprodukt som vert levert til ulike kundar nasjonalt og internasjonalt.
 • HMS og kvalitetstenester i regionen.

Subsea-leveransar går i dag til Aker Solutions, FMC, Kongsberg Subsea AS og Vetco Gray

 

Florø
57 75 87 10
robert@industritjenester.no

 

www.industritjenester.no

 

INC Engineering

 

INC Engineering AS er det reine ingeniørselskapet i INC Gruppa. INC Engineering har ingeniørar med lang og variert praksis frå eit eller fleire av følgjande område: Skipsbygging, offshore, industri, bygg og IKT.

 

Florø
57 75 28 51
Arne.stavostrand@incgruppen.no

 

www.incgruppen.no

 

 

INC Energy AS

 

Fjord Base INC Energy leverer omnar for gassifisering av avfall/energiproduksjon.

 

Florø Fjord Base
Bjorn.lillelien@inc.sf.no
57 75 18 00

 

www.incgruppen.no

 

I.O.S Tubular Management AS (ITM )

 

 

Gjenging og maskinering av røyr og røyrutstyr. API, VAM , TenarisHydril, Grant.

John.frode.faye@itm.no

www.itm.no

 

Havlandet Forskningslaboratorium AS

 

Havlandet Forskningslaboratorium AS driv forsking og analysearbeid. Vatnprøvar etc. spesielt for oppdretts- og fiskefôrprodusentar, men også for oljeselskap.

 

Florø
57 75 18 00
kristin.hansen@incgruppen.no

 

www.incgruppen.no

 

HAFS Elektro AS

 

Har jobba med maritime el.anlegg sidan firmaet starta i 1979. 75 prosent av aktiviteten er på maritime anlegg på skip (service og nyinstallasjon).

 

Leirvik i Sogn
57 78 89 00
rolf@hafs-elektro.no

 

www.hafs-elektro.no

 

FRAS Technology AS

 

Førebyggjande vedlikehald av hydraulikk og smøreoljesystem. Online overvaking av slitasjepartiklar i fluidsystem. Oljeanalyser og samplere. Reingjering av røyrsystem.

 

Øvre Årdal
57 64 95 52
are@fras.no

 

www.fras.no

 

Fjord Base AS

 

Fjord Base er eit næringsområde med god infrastruktur og aukande aktivitet. Meir enn 50 selskap er etablerte og nærare 400 personar arbeider på Fjord Base. Fjord Base er porten for leiteboring og drift av oljefelt i nordlege del av Nordsjøen. Fjord Base AS er eigedomsselskapet på basen og driv med tilrettelegging og utleige av bygg og areal.

 

Florø
57 75 18 14
Jim.haugland@incgruppen.no

 

www.incgruppen.no

 

Dunlop Hiflex AS

 

Sal av slangar (høg og lavtrykk), transmisjonar, industrigummi, hydraulisk verktøy. Har serviceteam som er sertifisert for offshoreoppdrag.

Kompetanse innan reparasjon og terminering av POD slangar.

 

Florø Fjord Base
57 74 52 95
floro@dunlophiflex.no

 

http://www.dunlophiflex.no

 

Quality intervention AS

Slått saman av Improved Solution og Well intregrety Solutions. Tilbyr komplette løysingar for utbetring av olje- og gasslekkasjar mv.

Balestrand
Jostein Alværn grunnlegger og markedsdirektør

www.q-i.no

 

Stadt Towing Tank AS

Hydrodynamisk testanlegg for maritime installasjonar

Deknepollen, Vågsøy
post@stadttowingtank.no

www.stadttowingtank.no

 

 

Sunnfjord Geo Center

Rådgjevarar innan Geologi

Stongfjord

http://sunnfjord-geo-center.origo.no/

 

Lutelandet Offshore AS

Landbase under utvikling

Korssundet
tor@llof.no

http://llof.no/

 

Wergeland gruppen

Utviklar av næringsareal og maritime tjenester

Dalsøyra
e-mail@wergeland.com

www.wergeland-halsvik.com

 

Hellenes AS

Elektronikk, automasjon, prosess, engineering og mekanikk. Skreddersyr løysingar

Førde
476667700
post@hellenes.as

http://hellenes.as/

 

Vestnes Ocean AS

Innreiing av skip/installasjonar

Florø
57752070

 

www.vestnesnorway.com

 

Kvernevik Engineering AS

Teknisk konsulentverksemd. Design av skip og installasjonar

Sandane

 

Stadpipe AS

Utvikling av røyrdelar og komponentar i plast

Selje
57856880
stadpipe@stadpipe.no

www.stadpipe.no

 

Fjordpipe AS

Leverer stålrøyr og stålkonstruksjonar til oljeindustrien

Eikefjord
57749055
jon@fjordpipe.no

www.fjordpipe.no

 

Florø Mekaniske Verksted AS

FMV Offshore/Verksted tilbyr:

 • Prefabrikkering av røyr og stålkonstruksjonar
 • Vedlikehald av subseautstyr
 • Inspeksjon/gassmåling
 • Arbeid knytt til vedlikehald og modifisering av rigg
 • Engineering, teikning og utrekning
 • Tilgang til store utvendige lagerområde

Florø

Ole Brandsøy
Daglig leder
ole@floromek.no 
M: +47 9774 3112

www.floromek.com

 

Luster Mekaniske Industri AS

Prefabrikasjon av røyr i alle materialkvalitetar. Oppdrag som leverandør eller underleverandør til store offshorekontraktar.

Gaupne

Geir Øren, daglig leder
Tel.dir. +47 57682242 / Mob. +47 911 02418
E-post: geir.oren@lmi-as.no

 

www.lmi-as.no

 

Selstad AS

Offshoreavdeling som leverer wire, sjaklar mv. og løfteutstyr. Har sertifikat for test av utstyr mv.

Er òg stor leverandør av utstyr og produksjon av garn til fiskeflåten.

Er etablert på Fjord Base

Måløy

Klaus-Dieter Edler – Salg Industri/offshore
Tlf: 960 18 145
E-post: klaus@selstad.no

 

www.selstad.no
 

 

Tilbake til hovudartikkel