Category Archives: article

merkar uroa best

Kutta i oljesektoren råkar Bergensregionen hardt: Forventingsindeksen er halvert sidan i fjor. Eit solid forskingsmiljø kan bidra til nødvendig nyskaping i regionen. – Vi merka det allereie for eitt år sidan, seier Linda Fagerbakke, dagleg leiar i Logiteam. Selskapet er spesialist på Supply Chain Management innan oljesektoren, og merkar også den reduserte aktiviteten. Selskapet ventar […]

Spår eit magrare år

Norsk økonomi går mot ein klar, men kortvarig konjunkturnedgang. SSB spår ein vekst på berre éin prosent i 2015. I Noreg har mediehausten vore prega av overskrifter som vitnar om sterk uro og uvisse knytt til framtida for norsk økonomi. Årsaka er fallet i prisane på råolje frå Nordsjøen som starta i sommar og held […]

norsk og internasjonal økonomi

Norsk og internasjonal økonomi Godt budd på låg vekst Regjeringa meiner Noreg er godt budd på å kome seg gjennom ein periode med låg vekst i etterspørsel og aktivitet.Fallet i oljeprisen kan gi stans i investeringar og skapar omstillingsbehov i petroleumsrelaterte næringar, men Statens pensjonsfond utland utgjer ein buffer som skjermer statsbudsjettet (og med det i stor […]

Optimistisk næringsliv

Leiar Optimistisk næringsliv Det er nesten eit paradoks at årets Næringsbarometer snur ein negativ forventningstrend som har vart sidan 2011, samstundes som vi er midt inne i ei oljekrise som særleg råkar Vestlandet. Denne krisa har ramma dei oljetunge fylka hardt, med Rogaland i fremste rekke, men også Hordaland og Møre og Romsdal. Sogn og […]

Framleis låg arbeidsløyse i Sogn og Fjordane

Arbeidsmarknaden Framleis låg arbeidsløyse i Sogn og Fjordane I motsetnad til nabofylka, har Sogn og Fjordane merka lite til nedgangskonjunkturen. Hittil er det berre nokre få av kommunane våre som er råka av problema i oljeindustrien.  Lågast arbeidsløyse i landet Ved utgangen av april var 1 204 personar i Sogn og Fjordane – 2,1 prosent […]